Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Osnivači
Traži:

Osnivači

print

Tvrtka CRUP d.o.o. je u 65% državnom vlasništvu, a njezini osnivači i vlasnici su:

Lučka uprava Sisak

Lučka uprava Osijek

Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Vukovar

Luka Vukovar d.o.o.

Luka Tranzit Osijek d.o.o.

Dunavski Lloyd d.d.

Nautica Vukovar d.o.o.

• RTC-Brod d.d.

Brodska Posavina d.d.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr