Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uklju?ivanje rije?nog prometa u moderne multimodalne logisti?ke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Linkovi
Traži:

Linkovi

print

Na ovoj stranici moete prona?i korisnike linkove s podru?ja unutarnje plovidbe na razini Republike Hrvatske i Europske unije.

Plovidba

Information on the Danube fairway

Dunavske luke

Brodari i logiati?ke kompanije

Informacije o Nacionalnim/Me?unarodnim fondovima

Informacije o perspektivnim trištima za logistiku na Dunavu

Nautical and vessel design

Institucije

Europski akcijski i razvojni plan unutarnje plovidbe

Zakonodavna i regulatorna tijela i institucije

HR

EU

Me?unarodne institucije

Pregled zakonskih propisa

Na sljede?im stranicama mogu?e je pretraivati i pregledati sve zakonske propise s podru?ja unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

HR

EU

Udruge

Rije?ni informacijski servisi (RIS)

Članice Klastera intermodalnog prijevoza

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr