Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Povjerljivost podataka
Traži:

Povjerljivost podataka

print

Ova Izjava o povjerljivosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na povjerljivost podataka koji su korištenjem internetskih stranica www.crup.hr od strane korisnika, prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka CRUP d.o.o.

Prikupljeni podaci se dijele na osobne i neosobne informacije. CRUP d.o.o. kao pružatelj usluga internetskih stranica www.crup.hr ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. Kako biste lakše razumjeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitajte ovu Izjavu.

Zadržavamo diskrecijsko pravo da ovu Izjavu možemo izmijeniti u svako doba, te da tako izmijenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internetskim stranicama www.crup.hr. Nastavak Vašeg korištenja ove Internetske stranice nakon izmjena, podrazumijeva da prihvaćate sve uvjete tako izmijenjene Izjave. Stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

˝Osobne informacije˝ su informacije koje određuju točno pojedinog korisnika. Prilikom korištenja internetskih stranicama www.crup.hr možemo Vas za korištenje određene opcije zatražiti određene osobne informacije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, e mail adresa, telefonski broj, datum rođenja i sl. Pri korištenju opcije naručivanja / rezerviranja ponude proizvoda / usluge možemo Vas zatražiti da nam date informacije o broju vaše kreditne kartice, datumu valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Ovisno o vrstama opcija koje želite koristiti na internetskim stranicama www.crup.hr neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da ne učinite dostupnima obavezne informacije za određenu opciju koja ih zahtijeva, neće vam biti dopušteno korištenje te opcije.

Osobne informacije koristimo isključivo i samo kako bi Vam ponudili proizvode / usluge, unaprijedili rad internetskih stranicama www.crup.hr, osigurali provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s vama, poboljšali naše oglašivačke i promocijske rezultate te poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu suradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona. CRUP d.o.o. se ograđuje od eventualnog korištenja osobnih informacija od strane drugih osoba u bilo koje druge svrhe od navedene, te stoga ne može biti ni odgovorna za eventualnu štetu.

˝Neosobne informacije˝ su informacije koje ne određuju točno pojedinog korisnika. Ove informacije odnose se primjerice na podatke koju ste internetsku stranicu posjetili prije ili poslije nego li ste posjetili internetsku stranicu www.crup.hr, vrstu pretraživača kojeg koristite te vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija može se uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posjetite internetsku stranicu www.crup.hr. Neosobne informacije možemo bez ograničenja koristiti za rješavanje problema administriranja internetske stranice www.crup.hr, kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promocijske rezultate te poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa institucijama odgovornih za provođenje zakona.

Određene osjetljive informacije se kriptiraju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način nastojimo osigurati da su Vaše osobne informacije van dosega neovlaštenom korištenju.

Zbog prirode internetske mreže ne možemo jamčiti potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internetske stranice www.crup.hr pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje bilo koje treće osobe koja takve povjerljive informacije neovlašteno primi i koristi ili neovlašteno otuđi. Informacije koje ste objavili na javnim dijelovima internetske stranice www.crup.hr mogu također biti dostupne drugim korisnicima i trećim osobama, te se kao takve mogu bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internetskim stranicama ili web pretraživačima, ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava odnosi se samo na korištenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika internetske stranice www.crup.hr. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetske stranice www.crup.hr imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti podataka. S obzirom da CRUP d.o.o. nije ni na koji način odgovoran za načine i uvjete rada trećih osoba, preporučujemo Vam da prije počinjanja korištenja tih drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr