Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Pravni propisi
Traži:

Pravni propisi

print

Ova stranica donosi sažeti pregled i upute za pretraživanje pravnih propisa iz područja unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Nacionalni zakonodavni okvir


Pregled zakonskih i podzakonskih akata unutarnje plovidbe dostupan je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Svi pravni propisi Republike Hrvatske mogu se pretraživati na stranicama Narodnih novina.

Strategije i razvojni planovi

EU

Sažetak pravnog okvira Europske unije na području unutarnje plovidbe dostupan je na stranicama Unije, a pretraživanje  pravnih propisa Europske unije dostupno je na stranicama EUR-Lex .

Popis cjelokupnog EU zakonodavstva vezanog uz transportni sektor objavljenog u službenom glasilu EU-a (serije L i C) i COM dokumenti sistematizirani po godinama dostupni su na stranicama Međunarodnog transpotnog foruma.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr