Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : ENC
Traži:

ENC

print

Elektroničke navigacijske karte (ENC) izrađene su u skladu s međunarodnim Inland ECDIS standardom za prikaz elektroničkih navigacijskih karata u unutarnjoj plovidbi. Standard je prihvaćen od strane Centralne komisije za plovidbu Rajnom, Dunavske komisije te Europske komisije u direktivi br. 414/2007. Izrađene su isključivo u svrhu navigacije i ne sadrže dodatne informacije komercijalnog karaktera.

Republika Hrvatska smještena je na dunavskom prometnom koridoru s tri glavne rijeke:

  • Sava (hrvatska dionica iznosi 562km)
  • Drava (hrvatska dionica iznosi 305km)
  • Dunav (hrvatska dionica iznosi 137,5km)

koje su uvrštene u mrežu međunarodnih plovnih putova te za koje su dostupne elektroničke navigacijske karte.

ENC su dostupne korisnicima bez naknade, a moguće ih je preuzeti ovdje.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr