Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uklju?ivanje rije?nog prometa u moderne multimodalne logisti?ke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : ENC preuzimanje
Traži:

ENC download

print

Elektroničke navigacijske karte (ENC) izrađene su u skladu s međunarodnim Inland ECDIS standardom za prikaz elektroničkih navigacijskih karata u unutarnjoj plovidbi. Standard je prihvaćen od strane Centralne komisije za plovidbu Rajnom, Dunavske komisije te Europske komisije u direktivi br. 414/2007. Izrađene su isključivo u svrhu navigacije i ne sadrže dodatne informacije komercijalnog karaktera.

Republika Hrvatska smještena je na dunavskom prometnom koridoru s tri glavne rijeke:

  • Sava (hrvatska dionica iznosi 562km)
  • Drava (hrvatska dionica iznosi 305km)
  • Dunav (hrvatska dionica iznosi 137,5km)

koje su uvrštene u mrežu međunarodnih plovnih putova te za koje su dostupne elektroničke navigacijske karte.DRAVA

DionicaIzdanjeDatum izdavanja
Datum izmjene
Download
ECDIS verzija
Drava km 0-7 1 1.11.2010.
5C7DR007 2.1
Drava km 7-16 1 1.11.2010.   5C7DR016 2.1
Drava km 16-23 1 1.11.2010.   5C7DR023 2.1

ENC za plovni put rijeke Drave možete preuzeti ovdje.

DUNAV

DionicaIzdanjeDatum izdavanja
Datum izmjene
DownloadECDIS verzija
Dunav km 1294-1306
1 1.11.2010.
  5C7D1306 2.1
Dunav km 1306-1321
1 1.11.2010.
  5C7D1321 2.1
Dunav km 1321-1334
1 1.11.2010.
  5C7D1334 2.1
Dunav km 1334-1349
1 1.11.2010.
  5C7D1349 2.1
Dunav km 1349-1360
1 1.11.2010.
  5C7D1360 2.1
Dunav km 1360-1368
1 1.11.2010.
  5C7D1368 2.1
Dunav km 1368-1379
1 1.11.2010.
  5C7D1379 2.1
Dunav km 1379-1389
1 1.11.2010.
  5C7D1389 2.1
Dunav km 1389-1399
1 1.11.2010.
  5C7D1398 2.1
Dunav km 1398-1409
1 1.11.2010.
  5C7D1409 2.1
Dunav km 1409-1419
1 1.11.2010.
  5C7D1419 2.1
Dunav km 1419-1433
1 1.11.2010.
  5C7D1433 2.1

ENC za plovni put rijeke Dunav možete preuzeti ovdje.

SAVA

DionicaIzdanjeDatum izdavanja
Datum izmjene
DownloadECDIS verzija
Sava km 207-235
1 1.11.2010.
  5C7SV235 2.1
Sava km 235-263
1 1.11.2010.
  5C7SV263 2.1
Sava km 263-315
1 1.11.2010.
  5C7SV315 2.1
Sava km 315-340
1 1.11.2010.
  5C7SV340 2.1
Sava km 340-372
1 1.11.2010.
  5C7SV372 2.1
Sava km 372-403
1 1.11.2010.
  5C7SV403 2.1
Sava km 403-426
1 1.11.2010.
  5C7SV426 2.1
Sava km 426-454
1 1.11.2010.
  5C7SV454 2.1
Sava km 454-468
1 1.11.2010.
  5C7SV468 2.1
Sava km 468-486
1 1.11.2010.
  5C7SV486 2.1
Sava km 468-520
1 1.11.2010.
  5C7SV520 2.1
Sava km 520-554
1 1.11.2010.
  5C7SV554 2.1
Sava km 554-574
1 1.11.2010.
  5C7SV574 2.1
Sava km 574-594
1 1.11.2010.
  5C7SV594 2.1

ENC za plovni put rijeke Save možete preuzeti ovdje.

Ove digitalne navigacijske karte pogodne su za korištenje iskljuc(ivo na informativnoj razini te nisu pogodne za navigaciju. CRUP d.o.o., Agencija za vodne putove i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ne preuzimaju odgovornost u bilo kojem smislu za greške i direktne ili indirektne štete nastale korištenjem ovih karata.

Besplatni ENC preglednik Seemyenc 2.0 data viewer možete preuzeti sa stranica tvrtke 7C's ovdje.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr