Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Impressum
Traži:

Impressum

print

Web urednica

Saša Paić

Tel: +385 1 539 2990

paic@crup.hr

 

Dizajn

Tomislav Korman

tomislav.korman@gmail.com

 

© Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. 2009., sva prava pridržana.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr