Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uklju?ivanje rije?nog prometa u moderne multimodalne logisti?ke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijesti
Traži:

Vijesti

 • 01/02/2017

  + Projekt Green Danube

 • 02/01/2017

  + Projekt Danube SKILLS

 • 11/06/2014

  + Zavretak projekta Otkrij Posavinu i obilazak poplavljenih podru?ja Posavine

 • 13/05/2014

  + Odrana tematska sjednica odbora o potencijalima razvoja rije?nog cruising turizma u Hrvatskoj

 • 14/01/2014

  + Uspjean zavretak projekta BulRIS Implementacija Rije?nih informacijskih servisa na bugarskom dijelu Dunava

  Najve?i projekt implementacije Rije?nih informacijskih servisa u Europi 2013. godine završen je krajem prosinca u Bugarskoj. Na bugarskom dijelu Dunava uspostavljen je RIS u punom opsegu i s potpunom pokrivenoš?u. Projekt je obuhva?ao velike gra?evinske radove i implementaciju visoke tehnologije. Izgra?eno je 8 baznih stanica uzdu toka rijeke i novi potpuno opremljen operativni centar. Vrijednost projekta, ?iji je naru?itelj tvrtka Bulgarian Ports Infrastructure, je bila 6 milijuna eura, a financiran je iz fondova EU.

  Najvaniji dio sustava je isporu?ila hrvatska tvrtka Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. iz Zagreba. Sustav za pra?enje prometa (Tracking and Tracing – T&T) i obavješ?ivanje sudionika u prometu na rijeci (Safety Related Messages – SRM) baziran je na AIS tehnologiji (Automatic Identification System) koja se tako?er koristi u zra?nom i pomorskom prometu. Sustav za upravljanje AIS mreom na kojem se temelji RIS, u potpunosti je razvijen od strane CRUP-ovih inenjera, proizveden i isporu?en prije zadanog roka. Edukaciju i certificiranje korisnika prilikom predaje sustava proveli su CRUP-ovi IT stru?njaci.

  Sustav za upravljanje AIS mreom je visoke kompleksnosti, sposoban u stvarnom vremenu pratiti promet svih plovila na duini toka od preko 500 km. Upravljaju?i mreom od 8 baznih stanica sustav prikuplja dinami?ke i stati?ke podatke - o trenutnoj poziciji, brzini, smjeru, nazivu, vrsti i dimenzijama plovila, broju putnika i posade te odredištu te ih pohranjuje u centralnu bazu podataka. U isto vrijeme svi prikupljeni podaci se prikazuju na karti i dostupni su operateru u stvarnom vremenu kao strateški prikaz prometne situacije, odnosno STI (Strategic Traffic Image). Operater u svakom trenutku ima uvid u stanje prometa na plovnom putu što mu omogu?uje nadzor plovidbe i predvi?anje potencijalno incidentnih situacija. Operater preko sustava moe slati obavijesti ili upozorenja pojedinim ili svim plovilima u odre?enom sektoru.

  Sustav omogu?ava i potpunu rekonstrukciju prometne situacije iz prošlosti na temelju informacija pohranjenih u centralnu bazu podataka. Povijesna situacija se prikazuje na identi?an na?in kao i stvarna, odnosno to?no onako kako je izgledala u odabranom vremenskom trenutku. To omogu?ava analizu incidentnih ili spornih situacija na jednostavan i iznimno u?inkovit na?in. Sustav omogu?uje i razmjenu podataka s udaljenim kontrolnim centrima tako da je vlasniku broda u Rotterdamu omogu?en uvid u stanje i poziciju njegovih plovila koja se nalaze trenutno u Bugarskoj.

  RIS sustav je iznimno vaan za sigurnost plovidbe i o?uvanje okoliša, ali predstavlja i platformu za unapre?enje plovidbe kroz efikasnije planiranje putovanja i upravljanje prometom u cjelini, ali i na kriti?nim segmentima kao što su lu?ka podru?ja ili prevodnice. Sustav je tako?er vaan za u?inkovito planiranje ostalih vidova transporta te podupire intermodalnost i pomae svim sudionicima u?inkovitije planiranje protoka robe.

  Sli?an sustav je CRUP razvio i implementirao na hrvatskom dijelu Dunava koji je u slubenoj uporabi od 2010. godine, a dio je postavljen kao pilot projekt na dijelu Save kod Slavonskog Broda. CRORIS je vrhunski RIS sustav koji je Hrvatsku uvrstio me?u vode?e zemlje u razvoju i primjeni te tehnologije. Osim u Hrvatskoj i Bugarskoj CRUP je svoju tehnologiju implementirao u Francuskoj na rijeci Seini i u Slova?koj na Dunavu.

  AIS i VHF mrea

  Fotografije u visokoj rezoluciji: http://crup.hr/bulris_press_photos/

 • 07/11/2013

  + Radionica: "EU Direktiva o ugovorima o koncesiji"

 • 11/10/2013

  + Projekt Otkrij Posavinu - Odrana radionica o religijskom turizmu i turizmu kulturno-povijesnog naslje?a u regiji Posavina

 • 13/09/2013

  + Projekt Otkrij Posavinu - Odrana radionica o razvoju ruralnog turizma u Posavini

 • 10/09/2013

  + NAIADES II

 • 02/09/2013

  + Nastavak projekta PLATINA PLATINA II

 • 14/06/2013

  + Odrana radionica o razvoju eko turizma u Posavini

 • 05/06/2013

  + Najava seminara Koncesije na lu?kom podru?ju prema novom Zakonu o koncesijama

 • 17/05/2013

  + Radionica o nauti?kom turizmu na rijeci Savi

 • 22/03/2013

  + Uvodna radionica projekta Otkrij Posavinu Razvoj zajedni?ke turisti?ke ponude regije Posavina

 • 08/03/2013

  + Me?unarodna konferencija Rijeka Sava Transportni koridor i turisti?ka destinacija

 • 11/02/2013

  + Zapo?eo projekt "Otkrij Posavinu"

 • 31/01/2013

  + Uvodna konferencija projekta HINT

 • 21/12/2012

  + Sretan Boi? i Nova Godina!

 • 03/12/2012

  + Tre?e izdanje konferencije Barge to Business

 • 05/11/2012

  + Zavretak projekta PLATINA

 • 28/09/2012

  + Odrana konferencija Intermodalni prijevoz i razvojni projekti

 • 11/09/2012

  + Zapo?eo projekt IRIS Europe 3

 • 28/08/2012

  + Regionalna konferencija Intermodalni prijevoz i razvojni projekti

 • 10/08/2012

  + Postanite svoj vlastiti kapetan!

 • 01/07/2012

  + Natje?aj za Marco Polo II otvoren

 • 13/06/2012

  + CEF novi instrument za financiranje transeuropske prometne mree

 • 08/06/2012

  + Dunavske zemlje potpisale deklaraciju o odravanju rijeke

 • 05/06/2012

  + Revizija NAIADES akcijskog plana za unutarnju plovidbu

 • 29/03/2012

  + CRUP u medijima

 • 23/03/2012

  + Zavrna konferencija projekta NELI

 • 16/03/2012

  + Konferencija Barge to Business 2012

 • 13/12/2011

  + Zavrna konferencija projekta Sava Navigo

 • 16/11/2011

  + Rije?ni informacijski servisi (RIS) - edukacija

 • 16/11/2011

  + Radionica eLearning unutarnji plovni putovi

 • 10/11/2011

  + Zavrna konferencija projekata RISING i IRIS Europe II

 • 14/10/2011

  + Konferencija Intermodalni prijevoz i razvojni projekti

 • 04/10/2011

  + Javni pozivi u IPA Prekograni?nim programima

 • 03/10/2011

  + POWA 2011

 • 30/09/2011

  + Najava konferencije BargetoBusiness 2012

 • 28/09/2011

  + Sastanak predstavnika kapetanija na rijeci Savi

 • 23/09/2011

  + Ro?endan CRUP-a!

 • 09/09/2011

  + Najava konferencije Intermodalni prijevoz i razvojni projekti

 • 01/09/2011

  + Vlada prihvatila prostorni plan za kanal Dunav-Sava

 • 25/08/2011

  + Facebook stranica projekta Sava Navigo

 • 04/08/2011

  + Iz Luke Slavonski Brod prevozit ?e se nafta

 • 25/07/2011

  + Rehabilitacija rijeke Save u zavrnoj fazi

 • 20/07/2011

  + Izvjetaj sa radionica u okviru projekta SAVA NAVIGO

 • 04/07/2011

  + Prezentacije u okviru projekta SAVA NAVIGO

 • 01/06/2011

  + Predstavljen Atlas rijeke Save za nauti?ki turizam

 • 01/06/2011

  + Tre?i sastanak drava stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr