Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2011-05-25

print

Godišnja konferencija projekta PLATINA

Četvrti godišnji sastanak projekta PLATINA (projekta za implementaciju akcijskog plana NAIADES) održan je 23. i 24. svibnja u Berlinu. Na konferenciji su sudjelovali delegati visoke razine i predstavnici devet europskih zemalja, predstavnici industrije unutarnje plovidbe, kao i 23 partnera koji čine konzorcij projekta. PLATINA konzorcij izvijestio je o svojim postignućima u protekle tri godine, kao i o planovima za zadnju godinu projekta.

Ovogodišnja godišnja konferencija projekta PLATINA održana je zajedno sa generalnom skupštinom Federacije njemačke unutarnje plovidbe (BDB – Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt), koja je održana 23. svibnja. Nakon uvodnog govora njemačkog federalnog ministra za promet, Dr Petera Ramsauera, slijedila je diskusija o trenutnom statusu njemačke i europske prometne i infrastrukturalne politike, s posebnim osvrtom na unutarnju plovidbu. Jean-Eric Pacquet, direktor DG MOVE, odgovoran za TEN-T(Trans-European Network for Transport) i politiku unutarnje plovidbe, naglasio je napredak koji je postignut u zadnjih par godine u okviru trenutnog akcijskog plana NAIADES, kao i potrebu da se nastavi sa aktivnom politikom promidžbe unutarnje plovidbe u Europi.

Dan kasnije održan je redovan godišnji sastanak projekta PLATINA. Tijekom sastanka istaknuta su najvažnija postignuća u okviru projekta, koja uključuju:

  • Pokretanje Europske baze najboljih praksi, online baze podataka dizajnirane da omogući prijenos znanja i umrežavanje diljem Europe
  • Objavljivanje Strateške agende za istraživanje u unutarnjoj plovidbi
  • Implementacija pilot sustava Europske baze podataka o trupu plovila
  • Razvoj strategije za harmonizirane standarde edukacije i treninga u unutarnjoj plovidbi i integraciju unutarnje plovidbe u opću logističku edukaciju
  • Uspjeh Barge to Business konferencije, važnog eventa za umrežavanje i razmjenu informacija o unutarnjoj plovidbi
  • Završetak i diseminacija kutije sa alatima za komuniciranje o unutarnjoj plovidbi
  • Priprema Inventara o raspoloživom u+znanju o strateškim projektima unutarnjih plovnih putovima
  • Pojednostavljenje harmonizacije, standardizacije i implementacije europskih Riječnih informacijskih servisa (RIS)
  • Izdavanje Priručnika o najboljim praksama u održivom planiranju vodnih putova

Koordinator projekta, Gert-Jan Muilerman iz via donau rekao je: „Tijekom tri godine koliko traje PLATINA, kontinuirano smo proizvodili kvalitetne rezultate koji će pomoći sektoru unutarnje plovidbe da nastavi sa poboljšanjem kvalitete logističke ponude. Unutarnja plovidba je integralni dio plana Europske unije da smanji prometne emisije, a mi imamo obvezu da stvaranja potrebnih instrumenata koje sektoru trebaju da ostvari taj cilj.“

Projekt PLATINA, pokrenut u okviru 7.-og Okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj, pokriva širok spektar aktivnosti u pet strateških područja NAIADES-a: poboljšanje tržišnih uvjeta, modernizacija flote, razvoj ljudskog kapitala, jačanje imidža unutarnje plovidbe i poboljšanje infrastrukture.

Izvor: www.naiades.info

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr