Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2011-06-01

print

Treći sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Treći sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save – Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije održan je 1.lipnja na Dan rijeke Save na Brdu kod Kranja u Sloveniji.

Na sastanku su bili Zdravko Krmek, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva koji je predstavljao Republiku Hrvatsku te predsjedavajući Savske komisije kap. Mario Babić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Na ovom sastanku donijeta je Deklaracija kojom se potvrđuju ciljevi Okvirnog sporazuma kao važne smjernice za rad u odnosu na različite vidove suradnje i razvoja u regiji, i daje podrška daljnjem razvoju plovidbe i upravljanja vodama, te naglašava uloga Savske komisije u postizanju tih ciljeva.

Predstavljena je nova, revidirana Strategija za provedbu Okvirnog sporazuma i Akcijski plan za razdoblje 2011.-2015. Provedbom ovih dokumenata države savskog sliva dat će aktivni regionalni doprinos učinkovitoj provedbi Strategije Europske unije za dunavsku regiju (2014-2020) i strateških planova za sliv Save (plan upravljanja slivom i plan upravljanja rizikom od poplava).

Predviđen je razvoj integralnih sustava za sliv Save (sustav prognoze i upozoravanja na opasnost od poplava i akcidenata, geografski i riječni informacijski sustav), prilagodba na negativne učinke klimatskih promjena, uključujući i smanjenje šteta od suša, kao i početak radova na obnovi polovnog puta Save.

Isto tako u planu je veće korištenje iznimnog potencijala sliva rijeke Save za razvoj nautičkog turizma i rekreacije, čemu doprinosi i prezentirani Nautičko-turistički vodič za rijeku Savu, kao i druge razvojne aktivnosti u slivu (npr. proizvodnja hidroenergije, opskrba vodom, poljoprivreda) koje će biti popraćene analizama ekološke održivosti.

Sastanak stranaka Okvirnog sporazuma održava se svake dvije godine i predstavlja značajan institucionalni mehanizam provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save koji je potpisan 2002. godine, a stupio je na snagu 2004. Godine.

Strateški mu je cilj prekogranična suradnja država stranaka radi osiguranja održivog razvoja regije u slivu rijeke Save u cilju uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njenim plovnim pritokama, uspostavljanja održivog upravljanja vodama i poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, kao i za smanjivanje i uklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed poplava, leda, suša i slučajeva ispuštanja opasnih tvari u vode.

Slijedeći sastanak država stranaka planiran je 2013. u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, http://www.mmpi.hr/

 

 

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr