Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2011-10-14

print

Konferencija „Intermodalni prijevoz i razvojni projekti“

Dvodnevna regionalna konferencija „Intermodalni prijevoz i razvojni projekti“ održana je 12. i 13. listopada u Zagrebu u organizaciji Klastera intermodalnog prijevoza i Hrvatske gospodarske komore. Konferenciju je otvorio kapetan Mario Babić, državni tajnik za more u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, koje je bilo i pokrovitelj konferencije.

Osnovni cilj konferencije bio je upoznati sudionike sa trenutnim stanjem, mogućnostima i prednostima intermodalnog prijevoza u regiji jugoistočne Europe, kao i s mogućim financiranjima projekata posvećenih intermodalnom prijevozu iz europskih fondova.

Na konferenciji je istaknuto da je uspostava međunarodnog i nacionalnog intermodalnog prijevoza, koji podrazumijeva i smanjuje opterećenja cestovnog prometa i njegova negativnog učinka na okoliš, uvjet razvoja prometnog sustava Hrvatske, posebno u svjetlu ulaska u EU, gdje se do 2020. očekuje da će gotovo 40 posto transporta tereta biti u intermodalnom obliku.

Državni tajnik Babić kazao je da se uoči ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju trebamo pripremiti za otvaranje tržišta našim brodarima i lukama, kao i za pripremu projekata koji će se kandidirati za fondove EU. Također je najavio uskoro donošenje nove Strategije prometnog razvitka RH koja će posebno vrednovati intermodalni prijevoz. Obzirom na spori razvoj intermodalnog prijevoza u Hrvatskoj i na činjenicu da svaka grana prometa vodi svoju politiku, Babić je podsjetio da je prije četiri godine osnovan Klaster intermodalnog prijevoza koji okuplja sve sudionike u prometnom lancu. Prema njegovim riječima, za veći razvoj ove vrste prijevoza potrebno je smanjiti administrativne prepreke i produbiti riječne plovne putove.

Istaknuvši važnost željeznice za intermodalni prijevoz, Slavko Štefičar iz Saveza za željeznicu naglasio je da je Hrvatska trenutno u okviru europskog prosjeka udjela željeznice u ukupnom prijevozu sa 18 posto. Novija istraživanja predviđaju da će u okviru EU 2020. godine gotovo 40 posto transporta tereta biti u obliku intermodalnog prijevoza.

Također, važan dio intermodalnog prijevoza su i logistički centri odnosno intermodalni terminali , za koje u Hrvatskoj prema riječima prof.dr.sc. Natalije Jolić s Fakulteta prometnih znanosti, ima 16 potencijalnih lokacija koje treba znatno više aktivirati nego sada.

Na konferenciji je predstavljen i program EU za povećanje udjela intermodalnog prijevoza Marco Polo II, koji traje od 2007. do 2013. S ukupnim budžetom od 450 milijuna eura. U programu osim 27 članica EU mogu sudjelovati i nečlanice, a program sufinancira 35 do 50 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prošle godine na natječaj su stigle samo tri prijave projekata sa hrvatskim partnerima, od čega je odobren samo jedan.

U popodnevnom dijelu prvog dana konferencije održano je 6. međunarodno znanstveno savjetovanje „Luke i plovni putovi – POWA 2011“.

Drugog dana konferencije predstavljeni su europski fondovi za razvoj prometnog sustava: IPA (Instrument pretpristupne pomoći), FP7 (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj), Marco Polo II, CIP i TEN-T. Nakon teoretskog dijela održane su i praktične radionice na kojima je obrađeno prijavljivanje potencijalnih projekata za fondove.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr