Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2011-11-16

print

Riječni informacijski servisi (RIS) - edukacija

U sklopu projekta NELI financiranog EU sredstvima putem programa South East Europe (Grant ugovor: 2007-0017-201001) opremljen je RIS trening centar u sklopu Lučke kapetanije Sisak.

U sklopu istog projekta Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. organizira edukacijske radionice na temu Riječnih informacijskih servisa (RIS) u Republici Hrvatskoj.

Mjesto i vrijeme održavanja:

Lučka kapetanija Sisak, Rimska 16, 44000 Sisak

16. prosinca 2011 sa početkom u 10:00 sati;

19. prosinca 2011 sa početkom u 10:00 sati;

22. prosinca 2011 sa početkom u 10:00 sati.

Molimo sve zainteresirane da se jave Nataši Dobrinić na dobrinic@crup.hr najkasnije do 14.prosinca 2011. Kapaciteti su ograničeni, prijava isključivo uz najavu na navedeni e-mail do popune kapaciteta.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr