Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2011-12-13

print

Završna konferencija projekta Sava Navigo

Završna konferencija u okviru projekta SAVA NAVIGO – Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina održati će se 21.12.2011. sa početkom u 11:00 h u Hotelu „Panonija“ u Sisku, Republika Hrvatska.

Ovaj događaj bit će prilika da se svi uzvanici upoznaju s rezultatima „Sava Navigo“ projekta, a također i da dobiju promotivne materijale izrađene u okviru istog. Naime, u okviru projekta izrađeni su Atlas turističkih nautičkih karata rijeke Save, turističke karte, brošure te spotovi kojima se promovira regija Posavina, a koji će tokom ove konferencije svim prisutnim biti podijeljeni.

Za sve detaljnije informacije te ukoliko ste zainteresirani prisustvovati konferenciji možete se obratiti na kontakt telefon +385 1 631 44 46  ili e-mail:  tusek@crup.hr (kontakt osoba Marina Tušek).

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr