Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2012-03-23

print

Završna konferencija projekta NELI

20. i 21. ožujka u rumunjskoj Konstanci održana je završna konferencija projekta NELI. Trogodišnji projekt NELI (Mreža suradnje za logističku i nautičku edukaciju fokusiranu na unutarnju plovidbu na Dunavskom koridoru uz podršku inovativnih rješenja) implementiran je u okviru EU programa Transnacionalni program Jugoistočna Europa (SEE). Ciljevi projekta NELI bili su riješiti specifične probleme kao što su razlike između nacionalnih edukacijskih sustava na području unutarnje plovidbe, nedostatak interakcije i komunikacije između edukacijskih ustanova i sudionika u sektoru, mali broj harmoniziranih inicijativa vezano za edukaciju, nedostatak eLearning usluga i nedovoljna promocija sektora unutarnje plovidbe.

Projektni partneri, koji uključuju 15 različitih institucija iz 8 zemalja Jugoistočne Europe (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Srbija i Ukrajina), uspjele su stvoriti mrežu suradnje između partnera i sudionika sektora unutarnje plovidbe, pružiti podršku ustanovama za edukaciju i specijalizirani trening, napraviti dubinsku analizu edukacije i treninga na području unutarnje plovidbe i zastupati interese unutarnje plovidbe putem promotivnih akcija.

Iz Hrvatske na projektu su sudjelovala dva partnera: Centar za razvoj unutarnje plovidbe i Fakultete prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Ključne projektne aktivnosti koje su provedene u Hrvatskoj bile su izrada Master plana RIS trening centra u Hrvatskoj, opremanje RIS trening centra, organizacija RIS treninga u sklopu trening centra, izrada INeS platforme za internetsku edukaciju, te izrada Nacionalnog akcijskog plana za edukaciju.

U okviru završne konferencije u Konstanci napravljen je pregled ostvarenih rezultata od onih virtualnih (mreža suradnje i eLearning alati i sadržaj) i materijalnih (materijali za trening, akcijski planovi, strategije) do onih najopipljivijih, kao što su informacijski i trening centri diljem rijeke Dunav. Na konferenciji je također predstavljena i mala replika informacijskih i komunikacijskih centara razvijenih u četiri zemlje koje su sudjelovale u projektu. Drugi dan konferencije organiziran je posjet luci Konstanca te prostorijama vodećeg partnera u projektu CERONAV.

NELI projektni partneri planiraju nastaviti zajedničku suradnju u budućnosti, u svrhu čega je na ovogodišnji poziv SEE programa prijavljen nastavak projekta NELI.

Izvor: http://www.neliproject.eu/neli/

 

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr