Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2012-06-05

print

Revizija NAIADES akcijskog plana za unutarnju plovidbu

Revizija  NAIADES akcijskog plana za unutarnju plovidbu

Ovaj tjedan objavljen je radni dokument Europske komisije „U susret NAIADES II“, koji predstavlja reviziju NAIADES akcijskog programa i postavlja odrednice za buduće aktivnosti NAIADES II programa, predviđenog za objavu 2013. godine. U radnom dokumentu koji je objavljen, Europska komisija je demonstrirala konkretne akcije koje su u pripremi, kao i financijske mogućnosti za unutarnju plovidbu u razdoblju 2014.-2020.

Radni dokument pod nazivom „U susret NAIADES II: promocija, povećanje ekološke prihvatljivosti i integracija unutarnje plovidbe u jedinstveno EU transportno područje“ jasno izražava glavne ciljeve novog pristupa za NAIADES II: preokrenuti trenutni trend smanjenih performansi unutarnje plovidbe u usporedbi sa drugim vrstama transporta, u odnosu na količine prevezenog tereta i održivost.

Kako bi se postigla ta dva glavna cilja, Europska komisija priprema sljedeće mjere:

  1. Infrastruktura – aktivnosti za unapređenje mreže unutarnjih plovnih putova u okviru politike transeuropske prometne mreže (TEN-T) i nadolazećeg programa CEF (Connecting Europe Facility) sa višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020.
  2. Tržište – pomoć i subvencije za integraciju unutarnje plovidbe u multimodalne logističke lance
  3. Flota  - mjere za smanjenje emisija i povećanje eko-performansi plovila unutarnje plovidbe, kao što je regulacija emisija motora
  4. Zapošljavanje i trening – akcije usmjerene na usklađivanje standarda za profesionalnu obuku i certifikaciju
  5. Razmjena i dijeljenje informacija - evaluacija i nova strategija za razvoj i implementaciju Riječnih informacijskih servisa

Službena objava akcijskog plana NAIADES II očekuje se početkom 2013. godine. Radni dokument možete pogledati ovdje:

http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/naiades_en.htm

Izvor: Europska komisija

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr