Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2012-06-08

print

Dunavske zemlje potpisale deklaraciju o održavanju rijeke

Na sastanku Prometnog vijeća Europske komisije, održanom 7. lipnja u Luksmeburgu, zemlje potpisnice Dunavske konvencije, koje su ratificirale Europski sporazum o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN), formalno su se dogovorile da održe status normalne navigacije putem zajedničke ministarske deklaracije. Ministri Austrije, Bugarske, Hrvatske, Njemačke, Moldavije, Rumunjske i Slovačke potpisali su deklaraciju, dok su Srbija i Bosna i Hercegovina poslale pisma potpore deklaraciji. Mađarska nije potpisala deklaraciju.

Potpisnici su se obvezali da će koordinirati aktivnosti putem Dunavske strategije i uz nadzor EU koordinatora za unutarnju plovidbu Karlu Peijs. Vlade će do sljedeće godine uspostaviti nacionalne i prekogranične procedure, kako bi pravovremeno odgovorile na izvanredne uvjete i uspostavile optimalne i sigurne navigacijske uvjete. Vlade su se također obvezale da će organizirati kontinuiranu komunikaciju vezanu za situaciju na plovnim putovima, kao i da će nadzirati implementaciju i redovito izvještavati. Sastanak ministara podunavskih zemalja organizirat će se najmanje jednom godišnje kako bi se osiguralo da se implementacija provodi prema dogovoru.

Oba odgovorna EU povjerenika, Sim Kallas (za transport) i Johannes Hahn (za regionalnu politiku) pozdravile su sa odobravanjem ministarsku deklaraciju za Dunav i izrazili su nadu da će blokada Dunava zbog niskog vodostaja, koja je prošle godine uzrokovala gubitke od više od 6 milijuna eura, biti u budućnosti izbjegnuta i da će predvidljivi uvjeti za plovidbu vratiti povjerenje u efikasan i ekološki povoljan promet unutarnjim vodnim putovima.

Prema Beogradskoj konvenciji, koja određuje međunarodni režim za Dunav, svaka zemlja je obavezna održavati svoju sekciju rijeke u dobrim plovidbenim uvjetima za riječna i, tamo gdje je to moguće, morska plovila. Ovaj sporazum potvrđuje važnost unutarnje plovidbe za europsku ekonomiju, pogotovo zato što je Dunav dio trans-europske prometne mreže sa velikim potencijalom rasta. Dunavska strategija Europske komisije cilja na podizanje transporta tereta Dunavom za 20% do 2020., sa uspostavljanjem efikasnog upravljanja infrastrukturom do 2015. godine.

Izvor: Inland Navigation Europe http://www.inlandnavigation.org/default.aspx

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr