Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2012-09-11

print

Započeo projekt IRIS Europe 3

U Bukureštu je 6. rujna održana uvodna konferencija povodom početka EU projekta IRIS Europe 3 „(Implementacija Riječnih informacijskih servisa u Europi“). Projekt će trajati ukupno 36 mjeseci, sa ciljem značajnog doprinosa harmonizirane implementacije Riječnih informacijskih servisa na europskom nivou. Glavni koordinator projekta je via donau, austrijska agencija za održavanje vodnih putova sa sjedištem u Beču.

IRIS Europe je skraćenica od punog naziva projekta koji glasi „Implementacija Riječnih informacijskih servisa u Europi“ i predstavlja međunarodnu inicijativu, pod pokroviteljstvom Europske komisije u okviru TEN-T programa, sa glavnim ciljem da potiče harmonizirani razvoj i implementaciju RIS-a na europskom nivou. Fokus ove inicijative je na proširenju spektra usluga Riječnih informacijskih servisa, kako bi se povećala sigurnost, efikasnost i ekološka svjesnost unutarnje plovidbe.

Trenutni projekt IRIS Europe 3 je treći projekt u okviru ove inicijative, koji slijedi nakon IRIS Europe I (2006.-2008.) i IRIS Europe II (2009.-2011.). IRIS Europe 3 fokusiran je na daljnje unapređenje i profiliranje ključnih RIS tehnologija, usluga i aplikacija, a posebno na sljedeće aktivnosti:

  • Pilot implementacija novih harmoniziranih RIS usluga posebno na razini RIS usluga za plovni put, promet i transport, te usluga naziranih na multilateralnim pravnim sporazumima
  • Definiranje razina usluga za RIS
  • Omogućavanje povratnih informacija i prilog održavanju i dopunama tehničkih specifikacija

Ključni cilj projekta IRIS Europe 3 je uključivanje logističkih RIS korisnika putem pilot implementacije.

Ukratko, IRIS Europe 3 nastojat će pridonijeti povećanju sigurnosti, efikasnosti i ekološke svjesnosti unutarnje plovidbe. Kroz ovaj projekt harmonizirana implementacija RIS-a u Europi će napraviti korak naprijed prema:

  • Poboljšanim uslugama za državne i logističke korisnike na europskim vodnim putovima
  • Geografskom proširenju Riječnih informacijskih servisa u Europi
  • Osiguravanju minimalne razine kvalitete usluge za komercijalne korisnike vodnih putova

U projektu sudjeluje 13 partnera iz sedam europskih zemalja (Austrija, Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka). Centar za razvoj unutarnje plovidbe sudjeluje u projektu kao predstavnik Hrvatske u ulozi promatrača.

Izvor:  http://www.naiades.info/ ,  http://www.iris-europe.net/

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr