Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2013-01-31

print

Uvodna konferencija projekta HINT

U Bukureštu je 31. siječnja 2013. održana uvodna konferencija projekta HINT (Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology) koji se provodi u okviru EU programa Transnacionalni program Jugoistočna Europa (SEE). Projekt HINT (Harmonizirani transport unutarnjim plovnim putovima kroz edukaciju i informacijsku tehnologiju) nastavak je projekta NELI (Mreža suradnje za logističku i nautičku naobrazbu fokusiranu na unutarnju plovidbu na Dunavskom koridoru putem inovativnih rješenja), a formalno je započeo u rujnu 2012. godine i trajat će do kolovoza 2014. godine.

Projektni partneri su četrnaest bivših partnera iz projekta NELI uz još četiri nova, što ukupno čini 18 partnera iz osam zemalja. Predstavnik Hrvatske u projektu je Centar za razvoj unutarnje plovidbe, koji je sudjelovao i u projektu NELI.

Ovaj projekt, osim što su nadovezuje na prethodni projekt NELI, temelji se i na odrednicama Dunavske strategije, u kojoj se naglašava da se plovidba na Dunavu trenutno suočava sa manjkom nautičkog osoblja, što je također uzrokovano ograničenim prilikama za trening i obrazovanje u podunavskim zemljama. Stoga se kroz projekt HINT planira ojačati transnacionalno partnerstvo na području edukacije i treninga u unutarnjoj plovidbi u jugoistočnoj Europi.

Najvažnije aktivnosti projekta bit će sljedeće:

  • Integracija podunavske regije u harmonizirane europske edukacijske procese podržavanjem i promocijom nastanka i implementacije harmoniziranih europskih standarda treninga riječnih kadrova;
  • Razvoj treninga i vrednovanje IT aplikacija i alata uspostavom platforme za vlastitu procjenu ADN certifikata, razvoj studija slučajeva, povezanih multimedijalnih materijala, novih modula za učenje u sklopu INeS Danube platforme (npr. RIS);
  • Izrada okvirnih uvjeta za transnacionalnu suradnju uspostavom suradničke platforme za sve subjekte uključene u prijevoz unutarnjim plovnim putovima (pružatelje edukacije i treninga, dionike, itd.), prenošenje edukacijskih i trening materijala vezanih uz transport na unutarnjim plovnim putovima, kalendar događaja vezanih uz Dunav, relevantne mreže, projekti i inicijative, identifikacija i implementacija akcija suradnje;
  • Razvoj poslovnih i tehničkih koncepata za školski brod na Dunavu, simulator plovidbe i simulator luka/logistike koji će rezultirati krajnjim razvojem harmoniziranog koncepta za trening na brodu i simulatoru;
  • Promocija poslova i karijera na području transporta unutarnjim plovnim putovima putem transnacionalnih kampanja za poslove u sektoru transporta unutarnjim plovnim putovima i pilot akcija organiziranih u novim informacijskim i trening centrima koji su razvijeni/prošireni tijekom projekta u BG, SK, RS, HR, RO i UA.

 

Više informacija o projektu možete naći na web stranici www.hintproject.net

 

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr