Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2013-03-08

print

Međunarodna konferencija „Rijeka Sava – Transportni koridor i turistička destinacija“

U Beogradu je 6. ožujka 2013. u organizaciji Međunarodne komisije za sliv rijeke Save održana konferencija „Rijeka Sava – Transportni koridor i turistička destinacija“. Cilj konferencije je bio okupiti na jednom mjestu sve zainteresirane strane i sudionike iz sliva rijeke Save i predstaviti razvojne planove i programe iz područja unutarnje plovidbe u slivu rijeke Save, u okviru sustava opće politike za razvoj europske mreže vodnih putova i tekućih i planiranih aktivnosti na području razvoja turizma.

Na konferenciji koju je otvorio ministar prometa Republike Srbije Milutin Mrkonjić, okupilo se oko 80 sudionika, predstavnika vladinog sektora, nevladinih organizacija, poslovnog i akademskog sektora iz područja unutarnje plovidbe, turizma, voda i zaštite okoliša iz svih zemalja članica Savske komisije (Slovenija, Hrvatska, BIH i Srbija). Pored europskog koordinatora za unutarnje vodne putove Karle Peijs i drugih predstavnika Europske komisije, sudionici konferencije bili su i predstavnici Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav, Dunavske komisije, Dunavske strategije EU kao i drugih međunarodnih organizacija i institucija.

Na konferenciji je jasno istaknuta potreba korisnika plovnog puta rijeke Save da se ovaj plovni put u što kraćem roku osposobi za plovidbu. Izražena je potreba da Savska komisija, u kontaktu i u suradnji sa državama članicama, i dalje poduzima značajne napore kako bi se prevladale sve postojeće teškoće u implementaciji projekta obnove plovnog puta na rijeci Savi. Također je na konferenciji potvrđeno da postoji veliki potencijal, kao i interes u regiji za razvoj svih vidova održivog turizma (nautički, rekreativni, eko-turizam itd.). U tom pogledu, Savska komisija je prepoznata kao dobar okvir za daljnje uključivanje interesnih skupina iz svih savskih država i svih društvenih sektora, kao mehanizam za učinkovitiju pripremu i implementaciju prekograničnih projekata te kao platforma za koordinaciju daljnjih aktivnosti na slivu rijeke Save u području održivog turizma.

Sve prezentacije sa Konferencije bit će uskoro dostupne na web stranici Savske komisije www.savacommission.org

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr