Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2013-06-05

print

Najava seminara „Koncesije na lučkom području prema novom Zakonu o koncesijama“

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju seminar na temu „Koncesije na lučkom području prema novom Zakono o koncesijama“. Seminar će se održati 20. lipnja 2013. od 10.00. do 17.00h u prostorima Hrvatske gospodarske komore na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb.

Navedeni seminar predstavlja jednodnevno predavanje u cilju stjecanja potrebnih novih znanja o novom, bitno drugačijem sustavu koncesioniranja koji se uvodi u Republici Hrvatskoj, a koji predstavlja kombinaciju propisa o koncesijama, javnoj nabavi, javno-privatnom partnerstvu i upravnog postupka.

Polaznici će pohađanjem seminara dobiti uvid u novi pravni okvir, kako bi bili spremni za primjenu novih sektorskih propisa o koncesioniranju na lučkom području, kada ti propisi budu doneseni.

Predavači  na seminaru su doc. dr. sc. Goran Vojković, doc. dr. sc. Frane Staničić te Damir Cimer.

Kotizacija seminara iznosi 990 kn + PDV, a za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na e-mail, telefonom na (01) 631 4445 ili faksom na (01) 631 4444.

Letak za seminar možete preuzeti ovdje.

Prijavnicu za seminar možete preuzeti ovdje.

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr