Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2013-09-10

print

NAIADES II

Europska komisija usvojila je 10.rujna paket programa NAIADES II „Prema kvalitetnom prijevozu unutarnjim vodnim putovima“. Paket se sastoji od sljedećih dokumenata:

  • Dokumenta „NAIADES II – Prema kvalitetnom prijevozu unutarnjim vodnim putovima“
  • Radnog dokumenta „Ozelenjavanje flote: smanjenje štetnih emisija u prijevozu unutarnjim plovnim putovima“, koji nadopunjuje glavni dokument NAIADES II
  • Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća koja postavlja tehničke uvjete za riječna plovila i poništava Direktivu 2006/87/EC Europskog parlamenta i Vijeća
  • Prijedloga Regulative Europskog parlamenta i Vijeća koja nadopunjava Regulativu Vijeća br. 718/1999

NAIADES II dokument ima za cilj stvoriti uvjete za prijevoz unutarnjim vodnim putovima da postane kvalitetna vrsta prijevoza. Dokument postavlja program za aktivnosti vezane za politike i propise na području prijevoza unutarnjim vodnim putovima u razdoblju 2014.-2020. Predložene su aktivnosti u sljedećim područjima na kojima je ključno djelovati:

1. Kvalitetna infrastruktura

2. Kvaliteta kroz inovacije

3. Glatko funkcioniranje tržišta

4. Ekološka kvaliteta putem niskih emisija

5. Vješta radna snaga i kvalitetna zaposlenja

6. Integracija unutarnje plovidbe u multimodalne logističke lance

Drugi elementi ovog paketa predstavljaju prve korake prema implementaciji NAIADES II programa. Radni dokument je prilog procjeni utjecaja budućih inicijativa vezanih za ozelenjavanje riječne flote, prijedlog Direktive koji postavlja tehničke uvjete za plovila unutarnje plovidbe je priprema za implementaciju novog pristupa za upravljanje u unutarnjoj plovidbi, a prijedlog koji nadopunjava Regulativu br. 718/1999 omogućava širi raspon aktivnosti financiranja vezanih za podršku unutarnjoj plovidbi. Nadalje, u području Riječnih informacijskih servisa, Europska komisija usvojila je implementacijsku Regulativu koja uvodi harmonizirani informacijski sustav za prikazivanje elektronskih karata (ECDIS).

Sve dokumente možete preuzeti na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en.htm

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr