Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uklju?ivanje rije?nog prometa u moderne multimodalne logisti?ke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Vijest
Traži:

2017-01-02

print

Projekt Danube SKILLS

Centar za razvoj unutarnje plovidbe je partner na EU projektu Danube SKILLS - increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services.

Program/Programme: Danube Transnational Programme (DTP)
Trajanje/Duration: 01/01/2017 – 30/06/2019
Iznos financiranja/Funding: 1,719,635 €
Ukupna vrijednost projekta/Project value: 2,023,100 €
Uloga CRUP-a/CRUP role: Partner
Voditelj projekta za CRUP: Saša Pai?
Web stranice projekta/Project website: http://www.interreg-danube.eu/danube-skills

Osnovni ciljevi projekta Danube SKILLS:

  • Poboljšati institucijske kapacitete za plovidbu Dunavom poticanjem zajedni?kih transnacionalnih kompetencija i vještina u podru?ju obrazovanja i razvoja javnih usluga
  • Implementirati zajedni?ke Europske standarde u javne institucije u podru?ju obrazovanja i certificiranja na unutarnjim plovnim putovima
  • Osigurati odgovaraju?u razinu znanja javnim institucijama odgovornima za razvoj plovidbe Dunavom kako bi se pove?ao udio prometa na unutarnjim plovnim putovima
  • Odrivi transport Dunavom i poticanje logisti?kih “1-stop-shop” usluga
  • Uspostava institucijske suradnje u izgradnji kapaciteta za poboljšanje pravnih i politi?kih okvira za nauti?ke kvalifikacije i promociju transporta Dunavom

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr